Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

72/2021. (IV. 06.) határozat

2021. ápr. 06.

 

az Érd, belterület 18754/2, 18754/3, 18755 és 18756 helyrajzi számú ingatlanok pályázat útján történő értékesítéséről

 

 

Tovább...

73/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező

érdi 018/65 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Tovább...

74/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az érdi  4. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetéséről

Tovább...

75/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

76/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az érdi 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére megbízási szerződés kötéséről

 

Tovább...

77/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az érdi 6. számú alapellátási gyermekorvosi körzet működtetéséről

Tovább...

78/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

iskola-egészségügyi feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről

Tovább...

79/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Tovább...

81/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 2021. évi választásának elhalasztásáról

Tovább...

82/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Tovább...

83/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

84/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről

Tovább...

80/2021. (IV. 22.) határozat

2021. ápr. 23.

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2020. évi szakmai beszámoló elfogadásáról

Tovább...

85/2021. (IV. 29.) határozat

2021. ápr. 29.

az Érdhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília utca 4.) felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról

Tovább...

86/2021. (IV. 29.) határozat

2021. ápr. 29.

iskolaorvosi feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés megszüntetéséről

Tovább...

87/2021. (IV. 29.) határozat

2021. ápr. 29.

iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést megkötéséről

Tovább...

89/2021. (IV. 29.) határozat

2021. ápr. 29.

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Tovább...

90/2021. (IV. 29.) határozat

2021. ápr. 29.

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról

 

Tovább...

88/2021. (IV. 29.) határozat

2021. ápr. 29.

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosításáról

Tovább...