Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

22/2021. (II. 01.) határozat

Érd Városi Polgárőr Egyesület részére történő működési támogatás biztosításáról

Tovább...

19/2021. (II. 01.) határozat

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Tovább...

20/2021. (II. 01.) határozat

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Tovább...

23/2021. (II. 01.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője megválasztásáról

 

Tovább...

24/2021. (II. 01.) határozat

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

25/2021. (II. 01.) határozat

módosító indítvány elutasításáról

Tovább...

26/2021. (II. 01.) határozat

módosító indítvány elutasításáról

Tovább...

21/2021. (II. 01.) határozat

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról

 

Tovább...

28/2021. (II. 04.) határozat

a közétkeztetési feladatok ellátásához szükséges bérleti szerződés megkötéséről

Tovább...

29/2021. (II. 04.) határozat

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2021. évi keretösszegének megállapításáról

Tovább...

30/2021. (II. 04.) határozat

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

31/2021. (II. 04.) határozat

 

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

32/2021. (II. 04.) határozat

a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

27/2021. (II. 04.) határozat

az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének keretében ingó vagyontárgyak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

Tovább...

33/2021. (II. 15.) határozat

a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásról

Tovább...

34/2021. (II. 22.) határozat

az Érd, Diósdi út 14/A. szám alatti ingatlanon található védőnői szolgálat épületének üzemeltetéséről

Tovább...

35/2021. (II. 22.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tovább...

36/2021. (II. 22.) határozat

az Érdi Galéria 2021. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Tovább...

37/2021. (II. 22.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi első félévi üzleti tervének elfogadásáról

Tovább...

38/2021. (II. 22.) határozat

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

Tovább...