Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Városi Polgárőr Egyesület részére 2021. évi működési kiadásaihoz 10 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.

 

 

Határidő:         kihirdetésre – azonnal

                        a szerződés aláírására – 15 nap

Felelős:              dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester