Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 31/2014. (XI. 26.) szóló önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS képviselőcsoportjának a „Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez 2021. január 25. napján benyújtott módosító javaslatát elutasítom.

 

Az elutasítás indoka:

A település szerkezetét figyelembe véve nem csak az Alsó utcai ingatlanok rendelkeznek nagy előkertekkel, így a lakossággal szemben méltánytalan lenne kizárólag ezen utcát kiemelni, és csak ebben az utcában biztosítani a többszöri zöldhulladék elszállítást. Átgondolandó továbbá, hogy szükséges-e ezen utcákban a többszöri zöldhulladék elszállítása, vagy elegendő lenne-e az egy alkalommal elszállítandó zöld hulladék mennyiségének megnövelése.

 

A jövőben tervezzük a rendelet átfogó módosítását, amelynek során a javaslat egységes alkalmazási elvek mentén történő bevezetése megfontolás tárgyát képezheti.

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester