Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 31/2014. (XI.26.) szóló önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a FIDESZ-KDNP-ÖSSZEFOGÁS képviselőcsoportjának a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének elfogadására és a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására” című előterjesztéshez 2021. január 25. napján benyújtott módosító javaslatát az alábbi munkatervi elemek tekintetében elutasítom:

 

Javaslat fásítási program 2021. évi ütemének megvalósítására a Közgyűlés 183/2019. (IX. 26.) számú határozatában meghatározottak szerint;

 

Javaslat az Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Program elkészült munkarészeinek elfogadására a Közgyűlés 156/2019. (VI. 27.) számú határozatában meghatározottak szerint;

 

Beszámoló a Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Program előrehaladásáról;

 

Javaslat a Sóskúti út – Zengő utca – M7 autópálya – Vihorlát utca közötti terület közműveinek rekonstrukciójára.

 

Az elutasítás indoka:

A 2021. évi költségvetés kialakítása folyamatban van.  Fenti döntések csak megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén hozhatóak meg, ezért azokat jelenleg munkatervi szinten sem indokolt beütemezni.

 

Javaslat Fácán közi lakótelep közműveinek rekonstrukciójára;

 

Az elutasítás indoka:

A döntés meghozatalának időpontja annak komplexitása miatt jelenleg még nem tervezhető.

 

Javaslat a víziközműveket érintő 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására:

 

Az elutasítás indoka:

A vonatkozó jogszabály alapján a döntés meghozatala nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester