Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

94/2021. (V. 12.) határozat

a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Tovább...

91/2021. (V. 11.) határozat

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

92/2021. (V. 12.) határozat

a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó telepítési tanulmányterv elfogadásáról

Tovább...

93/2021. (V. 12.) határozat

az érdi 18754/2, 18754/3, 18755 és 18756 helyrajzi számú ingatlanok (régi TÜZÉP telep) értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Tovább...

95/2021. (V. 20.) határozat

az Érd Városi Sport Egyesület részére civil szervezetek ingatlan-beruházási, - felújítási támogatása (VCA-KP-1-2021/1) tárgyában történő pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 

 

Tovább...

96/2021. (V. 31.) határozat

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában álló intézmények 2020. évi maradványának felhasználásáról

 

Tovább...

97/2021. (V. 31.) határozat

a helyi adóztatásról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról

Tovább...

98/2021. (V. 31.) határozat

a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásáról

Tovább...

99/2021. (V. 31.) határozat

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

 

Tovább...

100/2021. (V. 31.) határozat

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról

Tovább...

101/2021. (V. 31.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról

Tovább...

102/2021. (V. 31.) határozat

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

103/2021. (V. 31.) határozat

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

104/2021. (V. 31.) határozat

az Érdi Vízisport Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

105/2021. (V. 31.) határozat

a 2021. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Tovább...

106/2021. (V. 31.) határozat

a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tovább...