Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

41/2021. (III. 01.) határozat

a 10. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásáról

Tovább...

42/2021. (III. 01.) határozat

a 10. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásáról

Tovább...

43/2021. (III. 01.) határozat

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további munkavégzésre irányuló jogviszonyát engedélyező személy kijelöléséről

Tovább...

44/2021. (III. 01.) határozat

a környezetvédelmi alap 2021. évi felhasználásáról

Tovább...

45/2021. (III. 01.) határozat

a 2. számú háziorvosi  körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

46/2021. (III. 01.) határozat

a 2. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásáról

Tovább...

48/2021. (III. 11.) határozat

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

Tovább...

49/2021. (III. 11.) határozat

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

Tovább...

50/2021. (III. 11.) határozat

az Érd, 1122/2 helyrajzi szám alatti (Darukezelő utca 1.) önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása tárgyában tulajdonosi döntés meghozataláról szóló 28/2020. (XI. 26.) számú határozat módosításáról

 

Tovább...

51/2021. (III. 11.) határozat

a Sulák utcában (helyrajzi száma: 26246/7) magánberuházásban megépült átemelő és a hozzá tartozó 13 méter hosszú szennyvízvezeték-szakasz és csatlakozóakna térítésmentes befogadásáról

Tovább...

59/2021. (III. 11.) határozat

a Fogorvosi Ügyelet  2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

60/2021. (III. 11.) határozat

a Központi  Ügyelet  2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

61/2021. (III. 11.) határozat

a Sport Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához

Tovább...

62/2021. (III. 11.) határozat

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához

Tovább...

64/2021. (III. 11.) határozat

a Fenntarthatósági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

63/2021. (III. 11.) határozat

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

55/2021. (III. 11.) határozat

a polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről

Tovább...

53/2021. (III. 11.) határozat

Mélyépítési tervezési munkákra vonatkozó „Tervezői keretszerződés” célokmány elfogadásáról

Tovább...

54/2021. (III. 11.) határozat

a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Pincesor környezetének rendezése – Tervezés” tárgyban történő célokmány elfogadásáról

Tovább...

56/2021. (III. 11.) határozat

Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról

Tovább...