Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

117/2021. (VI. 29.) határozat

a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

Tovább...

118/2021. (VI. 29.) határozat

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás 2021. évi tagdíjának biztosításáról

Tovább...

119/2021. (VI. 29.) határozat

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2021. évi keretösszegének megállapításáról szóló 29/2021. (II. 04.) határozat módosításáról

Tovább...

120/2021. (VI. 29.) határozat

az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

123/2021. (VI. 29.) határozat

az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

Tovább...

124/2021. (VI. 29.) határozat

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

126/2021. (VI. 29.) határozat

beruházási hitel felvételéről

Tovább...

133/2021. (VI. 29.) határozat

a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjai tiszteletdíjának megállapításáról

Tovább...

138/2021. (VI. 29.) határozat

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

Tovább...

139/2021. (VI. 29.) határozat

az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonásáról

 

 

Tovább...

150/2021. (VI. 29.) határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásáról

Tovább...

151/2021. (VI. 29.) határozat

az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével

kapcsolatos döntés meghozataláról

 

Tovább...

152/2021. (VI. 29.) határozat

az érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet

működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

153/2021. (VI. 29.) határozat

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

Tovább...

154/2021. (VI. 29.) határozat

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

155/2021. (VI. 29.) határozat

a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

156/2021. (VI. 29.) határozat

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

157/2021. (VI. 29.) határozat

az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésről

Tovább...

158/2021. (VI. 29.) határozat

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  2020. évben ellátott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

159/2021. (VI. 29.) határozat

a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...