Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

117/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

Tovább...

118/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás 2021. évi tagdíjának biztosításáról

Tovább...

119/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2021. évi keretösszegének megállapításáról szóló 29/2021. (II. 04.) határozat módosításáról

Tovább...

120/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

123/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

Tovább...

124/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

126/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

beruházási hitel felvételéről

Tovább...

133/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjai tiszteletdíjának megállapításáról

Tovább...

138/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

Tovább...

139/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonásáról

 

 

Tovább...

150/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásáról

Tovább...

151/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével

kapcsolatos döntés meghozataláról

 

Tovább...

152/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet

működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

153/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

Tovább...

154/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Tovább...

155/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

156/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

157/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésről

Tovább...

158/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  2020. évben ellátott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

159/2021. (VI. 29.) határozat

2021. jún. 30.

a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...