Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

186/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

187/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Településszerkezeti Terv módosításáról

Tovább...

188/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Fenyves-Parkvárosi Közoktatási Centrum sportlétesítményeinek és az épülethez tartozó park üzemeltetési feladatainak ellátásáról

Tovább...

189/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosításáról

 

Tovább...

190/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadásáról

 

Tovább...

191/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán történő részvételről

Tovább...

192/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételről

Tovább...

193/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázat kiírásáról

Tovább...

194/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról

Tovább...

195/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetéséről

Tovább...

196/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Tovább...

197/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ, szociális étkeztetés szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...

198/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

 

Tovább...

199/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ, házi segítségnyújtás szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...

200/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

 

a Szociális Gondozó Központ, idősek nappali ellátása szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...

201/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ, Idősek Otthona szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...

202/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ, Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...

203/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...

204/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ Nappali Melegedő Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...

205/2021. (IX. 30.) határozat

2021. okt. 01.

a Szociális Gondozó Központ, utcai szociális munka szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

Tovább...