Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

245/2021. (XI. 25.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. július 1. – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó

egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

248/2021. (XI. 25.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Tovább...

249/2021. (XI. 25.) határozat

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról

 

Tovább...

250/2021. (XI. 25.) határozat

a „Bölcsődei fejlesztési program (3. számú módosítása)” című pályázati felhívásra való

 pályázat benyújtásáról

Tovább...

251/2021. (XI. 25.) határozat

a LIFE+ „Természet és a biológiai sokféleség” című pályázati felhíváson történő részvételről

 

Tovább...

252/2021. (XI. 25.) határozat

a 251/2021. (XI. 25.) számú határozat alapján benyújtott pályázattal összefüggésben a pályázati célok megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Tovább...

253/2021. (XI. 25.) határozat

a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékeléséről

Tovább...

255/2021. (XI. 25.) határozat

 

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatának megkezdéséről

 

Tovább...

257/2021. (XI. 25.) határozat

a 191/2021. (IX. 30.) számú közgyűlési határozat visszavonásáról

Tovább...

258/2021. (XI. 25.) határozat

a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötéséről

Tovább...

259/2021. (XI. 25.) határozat

a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

Tovább...

260/2021. (XI. 25.) határozat

a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatáról

Tovább...

261/2021. (XI. 25.) határozat

az érdi 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződésátruházásra vonatkozó kérelem elbírálásáról

 

Tovább...

262/2021. (XI. 25.) határozat

az 5. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásáról

Tovább...

263/2021. (XI. 25.) határozat

iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

Tovább...

265/2021. (XI. 25.) határozat

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

266/2021. (XI. 25.) határozat

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

267/2021. (XI. 25.) határozat

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

 

Tovább...

268/2021. (XI. 25.) határozat

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

 

Tovább...

269/2021. (XI. 25.) határozat

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről

Tovább...