185/2016. (VIII.4.) határozata

az Érd, Alispán u. 8/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Tovább...