Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

186/2016. (VIII.25.) határozata

önkormányzati tulajdonú ingatlan térítésmentes átadásáról a Magyar Állam részére

Tovább...

187/2016. (VIII.25.) határozata

a Római út 24/A. alatti háziorvosi rendelő felújítására vonatkozó célokmány elfogadásáról

Tovább...

188/2016. (VIII.25.) határozata

az érdi 18778/1. hrsz-ú ingatlanból önálló telek alakításáról

Tovább...

189/2016. (VIII.25.) határozata

az Érdi Sport Kft. törzstőkéjének emeléséről

Tovább...

190/2016. (VIII.25.) határozata

az Érdi Városfejlesztési Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Tovább...

191/2016. (VIII.25.) határozata

a Colosseum 2014 Pro Zrt-vel kötött együttműködési keretszerződés felmondásáról

Tovább...

192/2016. (VIII.25.) határozata

az Érdi Sport Kft-vel megkötött reklámszerződés módosításáról

Tovább...

193/2016. (VIII.25.) határozata

áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról

Tovább...

194/2016. (VIII.25.) határozata

életjáradéki szerződés módosításáról

Tovább...

195/2016. (VIII.25.) határozata

Bíró András díszpolgár saját halottá nyilvánításáról

Tovább...

196/2016. (VIII.25.) határozata

fogorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Tovább...

197/2016. (VIII.25.) határozata

feladat-ellátási szerződés kötéséről az érdi 3. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére 

Tovább...

198/2016. (VIII.25.) határozata

szavazatszámláló bizottságokba póttagok megválasztásáról

Tovább...

199/2016. (VIII.25.) határozata

államigazgatási hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!

Tovább...