Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

240/2016. (XI.24.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.3 változatának elfogadásáról

Tovább...

241/2016. (XI.24.) határozata

az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmány elfogadásáról


Tovább...

242/2016. (XI.24.) határozata

folyószámlahitel szerződés megkötéséről

Tovább...

243/2016. (XI.24.) határozata

az érdi 15254 hrsz-ú ingatlan tulajdonközösségének telekhatár rendezéssel történő megszüntetéséről, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Tovább...

244/2016. (XI.24.) határozata

közterület elnevezéséről

Tovább...

245/2016. (XI.24.) határozata

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról szóló 301/2015. (XII.17.) határozat módosításáról

Tovább...

246/2016. (XI.24.) határozata

az 5. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

247/2016. (XI.24.) határozata

iskola-egészségügyi feladatok ellátására feladat-ellátási szerződés megkötéséről


Tovább...

248/2016. (XI.24.) határozata

mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

249/2016. (XI.24.) határozata

az Érdi Kincses Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

Tovább...

250/2016. (XI.24.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda 2015/2016. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

Tovább...

251/2016. (XI.24.) határozata

a 2016-2018. évre szóló Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadásáról

Tovább...

252/2016. (XI.24.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Drogellenes Stratégiája 2016-2018. közötti időszakra vonatkozó Cselekvési Tervének elfogadásáról

Tovább...