Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester