Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetségével a Kárpátaljai magyarok támogatása érdekében 2015. december 17-én megkötött támogatási megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításról szóló okirat aláírására.

Határidő: megállapodás továbbítására - 2016. november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester