1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ”Dr. Teremi & Dr. Veres” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Diósdi út 36., Cg. 13-09-094140) 2017. február 1-jétől 2022. január 31-éig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet Dr. Veres Judit látja el.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a ”Dr. Teremi & Dr. Veres” Kft. a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester