Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

255/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Tovább...

256/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal álláshely-számának meghatározásáról

Tovább...

257/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

a béren kívüli juttatások 2017. évi keretösszegének megállapításáról

Tovább...

258/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

Tovább...

259/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

260/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Tovább...

261/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozat módosításáról

Tovább...

262/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

T. Mészáros András polgármester illetményének megállapításáról

Tovább...

263/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

dr. Bács István alpolgármester illetményének megállapításáról

Tovább...

264/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

Simó Károly alpolgármester illetményének megállapításáról

Tovább...

265/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

a Volánbusz Zrt.-vel helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában megkötött szerződés módosításáról

Tovább...

266/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

az érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanból a parkvárosi római katolikus templom bővítéséhez szükséges területrész értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról

Tovább...

267/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosításáról szóló 253/2015. (X.22.) határozat módosításáról

Tovább...

268/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, volt lőtér területére vonatkozó településrendezési szerződés módosításáról 

Tovább...

269/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása „Papi-földek” – című projekt megvalósításához kapcsolódó pénzeszköz átadásról

Tovább...

270/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról és Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

271/2016. (XII. 22.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának - székhelyváltozás miatti - módosításáról

Tovább...