1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. Mészáros András polgármester illetményét 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján havi 997.200,- forintban állapítja meg.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. Mészáros András polgármester részére 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz 149.580,- forint költségtérítést állapít meg.

Határidő: 2017. január 1.

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző