Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a helyi közösségi közlekedés folyamatosságának biztosítási igényével, ezért  

a)      az önálló helyi járatokra Közszolgáltatási Szerződés keretében a jelenlegi szerződés meghosszabbításán keresztül közvetlen megbízás módszerével választja ki a szolgáltatót 2017. január 1-jétől legfeljebb két éves időtartamra, felmondási lehetőség biztosításával

b)      a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködési megállapodást kötaz elővárosi és regionális járatok helyi utazásokra történő igénybevételének lehetőségéről 2017. január 1-jétől kezdődő időszakra.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tárgyú megállapodások aláírására.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester