1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az

a)      Érd, Római út 24/a. szám alatti, 23962/1 hrsz-ú beépített ingatlanból 20 m2 iroda,

b)      Érd, Duna utca 84. szám alatti, 21003 hrsz-ú beépített ingatlanból 25 m iroda

helyiséget a hozzá tartozó közös használatú helyiségekkel (WC, folyosó stb.) a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) részére 2016. december 1-től határozatlan időre, a Polgári Törvénykönyv szerinti 15 napos felmondási idő biztosítása mellett térítésmentes használatba (haszonkölcsönbe) adja körzeti megbízotti irodák működésének biztosítása céljából. A helyiségek fenntartásával járó üzemeltetés költségeit az önkormányzat vállalja a szerződés teljes időtartama alatt.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az

a)      Érd, Római út 24/a. szám alatti, 23962/1 hrsz-ú beépített ingatlanból 33 m2 iroda,

b)      Érd, Duna utca 84. szám alatti, 21003 hrsz-ú beépített ingatlanból 85 m2 iroda

helyiséget a hozzá tartozó közös használatú helyiségekkel (WC, folyosó stb.) az Érdi Városi Polgárőr Egyesület (2030 Érd, Fűtő u. 41.) részére 2016. december 1-től határozatlan időre, a Polgári Törvénykönyv szerinti 15 napos felmondási idő biztosítása mellett térítésmentes használatba (haszonkölcsönbe)  adja a polgárőrség működésének biztosítása céljából. Az a) pontban foglalt helyiségek fenntartásával járó üzemeltetés költségeit az önkormányzat vállalja, míg a b) pontban foglalt helyiségek fenntartásával járó üzemeltetés költségeit az Érdi Városi Polgárőr Egyesület biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt.

3. Az érdi 23962/1 és a 21003 hrsz-ú ingatlanok helyiségeire a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal és az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel 2009. november 25-én megkötött haszonkölcsön szerződések közös megegyezéssel 2016. november 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerülnek.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: szerződések aláírására 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester