1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elnevezéséről dönt:

- a 23476/1 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett út” elnevezése: Judit köz;

- a 0194/100 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett út” elnevezése: Bíbic köz.

2. A Közgyűlés a 2400/14 helyrajzi számon nyilvántartott magántulajdonban lévő út vonatkozásában az ingatlan és az onnan nyíló lakóingatlanok tulajdonosai által javasolt Fametsző utca elnevezéssel egyetért.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a döntés továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester