Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közutak 2016/2017. időszakra vonatkozó téli üzemeltetési tervét megtárgyalta, és annak tartalmával egyetért.

Határidő: a határozat továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester