Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak törzskönyvi bejegyzése során az esetlegesen felmerülő hiánypótlásokat teljesítse.

Határidő: A Magyar Államkincstár felé történő közlésre - 2016. február 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester