1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. február 1-jétől az Önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott álláshelyek számát 7 álláshelyben határozza meg az alábbiak szerint:

- választott önkormányzati tisztségviselői álláshely:                                                3

- közalkalmazotti törvény hatálya tartozó álláshely (önkormányzati mezőőrség):               4

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. február 1-jétől a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 184 álláshelyben határozza meg.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 7 önkormányzati finanszírozású, illetve 184 polgármesteri hivatali álláshely személyi juttatásának biztosításáról a város 2016. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodjon.

Határidő: a város 2016. évi költségvetésének előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester