1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 6.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

[Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi bizottságokat hozza létre:]

„6.) A Közgyűlés a sport és ifjúsági feladatokról való gondoskodással, és a sport támogatásával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport és Ifjúsági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök:

Mórás Zsolt

 

 

Tagok:

Antunovits Antal

 

dr. Havasi Márta

 

Kéri Mihály

 

Szabó Béla

 

Tekauer Norbert

Nem képviselő tagok:

Battai Zoltán

 

Gáspár Antal

 

Gurubi Flórián

 

Macsotay Tibor

 

Tornai Tibor”

2. A Közgyűlés a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatát a következő 8.) ponttal egészíti ki:

„8.) A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök:

Tekauer Norbert

 

 

Tag:

Mórás Zsolt

Nem képviselő tag:

Zsombik Zsolt

3. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester