Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria 2016. évi pénzügyi és kiállítási tervéről valamint az ahhoz szükséges 2016. évi költségvetési fedezet biztosításáról szóló 302/2015. (XII.17.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2016. évi pénzügyi tervet, valamint kiállítási és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Ennek alapján a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 684.100,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a bérek és azok járulékai fedezetére. A Közgyűlés 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget dologi kiadásokra szolgáltatási díjként nyújtja számla ellenében a Kemencés és Lakoma Kft. részére.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 20.637.420,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2016. évi időarányos fedezetet biztosítja.”

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a „de minimis” támogatási szerződés módosításáról gondoskodjon.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. január 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester