1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó u. 9.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő összetételű bizottságot hozza létre:

Dr. Bács István,

Kéri Mihály,

Körmöczi Józsefné,

a Szepes Gyula Művelődési Központ Közalkalmazotti Tanácsának képviselője,

a Magyar Népművelők Egyesületének képviselője.

 

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2016. február 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester