1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Beta Borbálával, a Beta-Medical Kft. háziorvosával feladat-ellátási szerződést köt 2016. február 29-jétől 2021. február 28-ig terjedő határozott időtartamra a 7. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Beta Borbála, a Beta –Medical Kft. háziorvosa Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. Tevékenységét dr. Beta Borbála személyesen látja el.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Beta Borbála az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 15739 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Kossuth Lajos út 44. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban a háziorvosi feladatok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa, azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester