Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 514.542.000 Ft.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2016. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester