Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét elfogadja.

A Közgyűlés az üzleti tervben szereplő 119.200.000 Ft összegű tagi kölcsönt a határozat alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezi és a gazdasági társaság részére biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a tagi kölcsön szerződést aláírja.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2016. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester