Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

28/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat készítése véleményezésének lezárásáról

Tovább...

29/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

30/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról


Tovább...

31/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználásáról

Tovább...

32/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

felhatalmazás megadásáról a Modern Városok Program keretében beruházás–lebonyolítói megbízási szerződések megkötése céljából

Tovább...

33/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd Megyei Jogú Város 2015-2019. közötti lakáskoncepciójának elfogadásáról szóló 26/2015. (II.26.) határozat módosításáról

Tovább...

34/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a Duna menti turizmus-fejlesztési koncepció készítésére vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel


Tovább...

35/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának

– Local Agenda 21 program - elfogadásáról 

Tovább...

36/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról


Tovább...

37/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról


Tovább...

38/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtásáról


Tovább...

39/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Tovább...

40/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


Tovább...

41/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Tovább...

42/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Tovább...

43/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


Tovább...

44/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


Tovább...

45/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


Tovább...

46/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

47/2016. (II.25.) határozata

2018. okt. 10.

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól szóló 2015. évi beszámoló elfogadásáról


Tovább...