Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/148-1/2016. számon kibocsátott törvényességi felhívását megvizsgálta.

A Közgyűlés a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, ezért a felhívással érintett, a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletet hatályában fenntartja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt jelen döntéséről és a döntés indokairól írásban tájékoztassa.

Határidő: 2016. március 17.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester