Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. és 2. mellékletében részletezett közcélú foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, összesen 24 167 e Ft-ot, mint maximális keretösszeget biztosítja.

A költségvetés módosítása során az általános tartalék terhére a ténylegesen aláírt hatósági szerződések önrészének összege kerül átcsoportosításra a 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

 Foglalkoztatási Osztályával a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-támogatás hatósági szerződését megkösse.

Határidő: 2016. évi költségvetés

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet

2. melléklet