Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szippant-Hat Konzorcium nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó 2015. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester