Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

200/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Ercsi út 4. szám alatti 18872 helyrajzi számú ingatlannak az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola fejlesztési céljára történő megvásárlásárólszóló 146/2016. (VI.1.) számú határozata visszavonásáról

Tovább...

201/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról

Tovább...

202/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Polihisztor Alapítvány támogatásáról

Tovább...

203/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a TUSCULANUM Alapítvány támogatásáról

Tovább...

204/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány támogatásáról

Tovább...

205/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Emberi Hang Alapítvány támogatásáról

Tovább...

206/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a természetbeni rendkívüli települési támogatás biztosításához szükséges tűzifa beszerzéséhez költségvetési fedezetet biztosításáról

Tovább...

207/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az érdi kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció elfogadásáról

Tovább...

208/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Tovább...

209/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

dr. Bács István főállású alpolgármester illetményének megállapításáról

Tovább...

210/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

Simó Károly főállású alpolgármester illetményének megállapításáról

Tovább...

211/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének módosításáról

Tovább...

212/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a KLIK Érdi Megyeközponti Tankerület elhelyezése érdekében, az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti  irodaépület átalakítására és felújítására vonatkozóberuházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

213/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Tovább...

214/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az érdi Papi földek elnevezésű terület külterületi ingatlanjainak kivásárlásáról szóló 62/2016. (III.24.) számú határozat módosításáról


Tovább...

215/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlásáról szóló 85/2016. (IV.28.) számú határozat módosításáról

Tovább...

216/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében, praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról


Tovább...

217/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

Tovább...

218/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt saját részének finanszírozása érdekében meghozott 19/2011. (I.27.) határozat alapján megkötött szerződésről 

Tovább...

219/2016. (IX.29.) határozata

2018. okt. 10.

felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról

Tovább...