Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a TUSCULANUM Alapítvány részére 1.010.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium eszközeinek fejlesztésére.

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetési rendeletben a 16. számú melléklet K512 során rendelkezésre áll.

Határidő: a támogatási szerződés aláírása - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester