Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

52/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2015. évi beszámoló elfogadásáról 


Tovább...

53/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv elfogadásáról


Tovább...

54/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

működési engedély visszavonásának kérelmezéséről a szenvedélybetegek nappali ellátásának megszüntetése érdekében

Tovább...

55/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról

Tovább...

56/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról


Tovább...

57/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a 2016/2017. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről

Tovább...

58/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

59/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

felhatalmazásról pályázat benyújtásához a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra

Tovább...

60/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

beruházási célokmány elfogadásáról az Érd, Topoly utca 2. szám alatti, Időseket Ellátó Központ felújítása tekintetében

Tovább...

61/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

beruházási célokmány elfogadásáról az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása tekintetében

Tovább...

62/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Papi földek elnevezésű terület, külterületi ingatlanjainak kivásárlásáról

Tovább...

63/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Alispán u. 2. szám alatti 18987 hrsz-ú társasház megszüntetéséről, és vagyonkezelésbe adásáról

Tovább...

64/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtásáról


Tovább...

65/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata alapokmányának módosításáról


Tovább...

66/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érdi Ifjúsági Önkormányzat működéséhez szükséges forrás biztosításáról 

Tovább...

67/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról

Tovább...

68/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatásáról

Tovább...

69/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatásáról


Tovább...

70/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról

Tovább...

71/2016. (III.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Kemencés és Lakoma Kft. Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2015. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról 

Tovább...