Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

310/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásárólTovább...

311/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

Tovább...

312/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

313/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

314/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

315/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra történő pályázat benyújtásáról

Tovább...

316/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonása földvédelmi járulék költségének biztosításáról

Tovább...

317/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról


Tovább...

318/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

szabadidőközpont és szálláshely létesítése céljából az érdi 18777/12, 18777/13, 18777/14, 18777/15, 18777/16 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról

Tovább...

319/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Molnár u. 46/A. szám alatti 24594 hrsz.-ú társasház megszüntetéséről


Tovább...

320/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról


Tovább...

321/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Tovább...

322/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

323/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Tovább...

324/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2018. évi keretösszegének megállapításáról

Tovább...

325/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról


Tovább...

326/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására szolgáltatási szerződés megkötéséről

Tovább...

327/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról


Tovább...

328/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

vállalkozó háziorvos részére, az alapellátás biztosítása érdekében praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról

Tovább...

329/2017. (XII.21.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Galéria 2018. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...