Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” címmel az alábbi tartalommal: 

·           2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz.7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között),

·           2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között), 

mindösszesen 214.301.0ű,- Ft összköltséggel, melyből 150.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 64.301.0ű,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester