Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

55/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

a szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére kereset-kiegészítés és munkaruha juttatás biztosításáról

Tovább...

56/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az ÉTH Kft. üzletrészeinek megvásárlásáról

Tovább...

57/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

üzletrész megosztásáról, és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonába adásáról

Tovább...

58/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az ÉTH Kft. társasági szerződésének módosításáról


Tovább...

59/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról

Tovább...

60/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi pénzügyi elszámolás

elfogadásáról

Tovább...

61 /2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2016. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

62/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

közterületek elnevezéséről

Tovább...

63/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az önkormányzati tulajdonú Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 hrsz.-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról

Tovább...

64/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

a 4/2016.(I.28.) határozat visszavonásáról, és a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás-patak megvásárlásáról

Tovább...

65/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról


Tovább...

66/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

67/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

68/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról


Tovább...

69/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

a járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével kapcsolatos támogatói nyilatkozat kiadásáról

Tovább...

70/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott TUSCULANUM Alapítvány részére történő forrás átadásról

Tovább...

71/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott Polihisztor Alapítvány részére történő forrás átadásról

Tovább...

72/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

 az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő forrás átadásról

Tovább...

73/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról

 

Tovább...

74/2017. (III.23.) határozata

2018. okt. 10.

a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatásáról

Tovább...