Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm.rendelet 52.§ (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervek elhelyezésének biztosítása céljára, /bíróság-ügyészség/  térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja az önkormányzat tulajdonát képező érdi 19152 hrsz.-ú, 496 m2 nagyságú,  30.000.000 forint értéken nyilvántartott, beépített ingatlanát.

Az átadásra kerülő ingatlan nem az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik, hanem az üzleti vagyon részét képezi.

A vagyonelem nem szükséges önkormányzati közfeladat ellátásához, bevételi előirányzat teljesítéséhez, és a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatok ellátásához, vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához.

A tulajdonjog átruházásával ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Határidő: a Kormányhatározat szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester