Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

142/2017. (V.25.) határozata

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról

Tovább...

143/2017. (V.25.) határozata

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

144/2017. (V.25.) határozata

a Szepes Gyula Művelődési Központ létszámának megemeléséről és a költségvetési fedezet biztosításáról

Tovább...

145/2017. (V.25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv módosításáról

 
Tovább...

146/2017. (V.25.) határozata

az Érdi SportKft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

147/2017. (V.25.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

148/2017. (V.25.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

149/2017. (V.25.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

150/2017. (V.25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának – Local Agenda 21 program - elfogadásáról

Tovább...

151/2017. (V.25.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat keretében történő épületenergetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány módosításáról


Tovább...

152/2017. (V.25.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek II. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Tovább...

153/2017. (V.25.) határozata

az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó beruházási célokmány módosításáról

Tovább...

154/2017. (V.25.) határozata

a Modern Városok Program „Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt Vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása projektelem-fejlesztésének elfogadásáról

Tovább...

155/2017. (V.25.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére beruházások megvalósítása céljából pénzeszköz átadásról 


Tovább...

156/2017. (V.25.) határozata

a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról

Tovább...

157/2017. (V.25.) határozata

a KEHOP-3.2.1 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges felhatalmazásról

Tovább...

158/2017. (V.25.) határozata

az új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek kijelöléséről

Tovább...

159/2017. (V.25.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Tovább...

160/2017. (V.25.) határozata

az ÉTH Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának összetételével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

161/2017. (V.25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

Tovább...