Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

131/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2016. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Tovább...

130/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

Tovább...

084/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolójáról

Tovább...

085/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról


Tovább...

086/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

4. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

087/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről


Tovább...

088/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Tovább...

089/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a 2016. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről

Tovább...

090/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a Környezetvédelmi Alap 2016. év felhasználásáról

Tovább...

091/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról

Tovább...

092/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Tovább...

093/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről


Tovább...

094/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról

Tovább...

095/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése VIII.8.) pontjának módosításáról

Tovább...

096/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése XII.1) pontjának módosításáról

Tovább...

097/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

Tovább...

098/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

a város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról


Tovább...

099/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

Érd, Diósd és Törökbálint közös finanszírozásában közlekedési tanulmány készítéséről

Tovább...

100/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonásáról

Tovább...

101/2017. (IV.27.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről

Tovább...