1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az Érd Tompa Mihály u. 1. szám alatti ingatlanra 2013. július 19-én megkötött vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel megszünteti.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntés értelmében a vagyonkezelői szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester