Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2016. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 31.512.882 Ft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 28.361.594 Ft-ot elvonja.

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester