Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő:       a döntés továbbítására – 15 nap 

Felelős:           T. Mészáros András polgármester  

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester