1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. június 27. napján megkötött, 2016. június 16. napján módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést - az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a Pest Megyei Régió területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napjával - közös megegyezéssel megszünteti.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló okirat aláírására.

Határidő: a határozatban foglaltak figyelembevételével

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester