1.        Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárult a társasági szerződés XII.1) pontjának olyan tartalmú módosításához, mely szerint a Társaság felügyelőbizottsága tagjainak a kijelölésére és a visszahívására az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tag legyen jogosult, mely kérdések tekintetében a Társaság tagjai az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással együttszavaznak.

2.        A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester