1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja, a társaság felügyelő bizottságába Demjén Attila települési képviselőt javasolja megválasztani öt éves időtartamra.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Társaság taggyűlésén a határozat 1. pontjában foglalt döntést képviselje, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester