Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

119/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Tovább...

120/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

a 2017. évi beszámoló szerinti maradvány általános tartalékba helyezéséről

Tovább...

121/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

Tovább...

122/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

a SZIPPANT-HAT Konzorciummal kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

123/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására új közszolgáltató kijelöléséről

Tovább...

124/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása és további kezelése tárgyában új együttműködési megállapodás megkötéséről

Tovább...

125/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az érdi 0104 és 092/4 hrsz.-ú utak belterületbe vonásáról

Tovább...

126/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Tovább...

127/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Tovább...

128/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

döntés-előkészítő bizottságba történő póttag delegálásáról

Tovább...

129/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

Tovább...

130/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról

Tovább...

131/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

132/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

133/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

134/2018. (V. 31.) határozata

2018. okt. 10.

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!

Tovább...

135/2018. (V.31.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd Egészségügyéért Díj 2018. évi adományozásáról

Tovább...